اتوکد AutoCAD دوبعدی

اتوکد نام نرم‌ افزاری است که برای ترسیم نقشه های صنعتی، معماری و عمران به کار میرود. این نرم افزار از محصولات شرکت آمریکایی اتودسک است. که از سال ۱۹۸۲ تا به امروز در نسخه های گوناگون تولید شده است. به طور کلی میتوان اتوکد را جایگزینی عالی برای میز و وسایل نقشه کشی مهندسان دانست.

جلسه اول-دستورهای خط، دایره، تریم، آفست، پترن در اتوکد
ورود به نرم افزار اتوکد، تغییر رنگ صفحه ترسیم، رسم خط، حذف شکلهای ترسیمی در اتوکد 00:10:41
رسم خط به کمک Ortho، اندازه گذاری خط، تنظیم بزرگی متن اندازه ، رسم در صفحه شطرنجی اتوکد 00:10:59
رسم خط با مختصات کارتزین و قطبی، رسم خط با مختصات نسبی و مطلق، آشنایی با دستور Polar Tracking در اتوکد 00:12:08
رسم دایره به 6 روش، نقاط آهنربایی Object Snap، ردپای نقاط Object Snap Tracking، انجام 6 مثال از دایره در اتوکد 00:24:22
دستورهای تریم Trim، آینه Mirror و آفست Offset و ترسیم چند مثال در اتوکد 00:18:12
انجام یک مثال از آفست Offset و دستور گرد کردن Fillet در اتوکد 00:10:51
دستورهای آرایه مستطیلی Rectangular array، آرایه در طول مسیر Path array و آرایه قطبی Polar array در اتوکد 00:11:47
مثال 1- نحوه ترسیم شکل 123-1 از جزوه جلسه اول در اتوکد 00:05:29
مثال 2- نحوه ترسیم شکل 124-1 از جزوه جلسه اول در اتوکد 00:04:57
جلسه دوم- دستورهای پرکاربرد در اتوکد
دستورهای مستطیل Rectangle و چند ضلعی منتظم Polygon در اتوکد 00:13:45
دستورهای جابجایی Move، کپی Copy، دوران Rotate، اسکیل Scale و کشش Stretch در اتوکد 00:19:48
دستورهای امتداد دادن Extend و کمان Arc در اتوکد 00:13:12
دستور چند خطی Polyline و رسم شکلهای 47-2، 48-2 و 49-2 در اتوکد 00:08:44
دستورهای منفجر کردن Explode و متصل کردن Join و مرزبندی کردن Boundary و ترسیم آرم تویوتا در اتوکد 00:08:30
رسم تصویر ایزومتریک و دایره ایزومتریک در اتوکد، رسم شکلهای 58-2، 59-2 و 32-3 از جزوه جلسه دوم در اتوکد 00:15:28
دستور هاشور زدن Hatch در اتوکد، ترسیم شکل‌‌های 85-2 و 88-2 از جزوه جلسه دوم در اتوکد 00:12:12
هاشور زدن شکل‌های باز در اتوکد، دستور گرادیان Gradient و رسم شکل 99-2 از جزوه جلسه دوم در اتوکد 00:08:42
دستورهای نقطه Point، تقسیم کردن Divide، دونات Donut، ابر تجدید نظر Revision cloud، اسپلاین Spline، شکستن از یک نقطه و دو نقطه Break و منطبق کردن Align در اتوکد 00:15:50
جلسه سوم-متن نویسی، چاپ نقشه، اندازه گذاری و قیود در اتوکد
آشنایی با متن نویسی در اتوکد، فارسی نویسی در اتوکد، تنظیمات مربوط به ایجاد سبک متن، نوشتن علائم خاص در اتوکد 00:18:48
آشنایی با نحوه وارد کردن فایل PDF به اتوکد، آشنایی با کاغذهای نقشه کشی، پرینت کردن همراه با نوشته های فارسی، پرینت با مقیاس در اتوکد 00:24:27
آشنایی با اندازه گذاری، تنظیمات سبک اندازه گذاری، اندازه گذاری سریع، زنجیری و بر مبنای واحد، قرار دادن تولرانس در اتوکد 00:21:47
رسم شکل 74-3 از جزوه جلسه سوم و قرار دادن اندازه‌های خاص بر روی آن، ایجاد اندازه به صورت خط راهنما، بالن گذاری بر روی نقشه ها در اتوکد 00:20:51
آشنایی با زبانه Parametric و قرار دادن قیود هندسی و اندازه روی شکل و طراحی و نقشه کشی به صورت پارامتریک در اتوکد 00:12:01
جلسه چهارم- ویژگی‌ها و لایه‌ها در اتوکد
آشنایی با ویژگیهای عمومی شامل رنگ، ضخامت، نوع خط، تنظیم مقیاس نوع خط، آشنایی با ویژگی‌های هندسی در اتوکد 00:18:27
آشنایی با مفهوم لایه، ساخت لایه، رسم نقشه با لایه در اتوکد 00:17:57
رسم پلان ساده با لایه در اتوکد، آشنایی با تطابق خصوصیات Match Properties در اتوکد 00:20:18
جلسه پنجم- بلوکها و فوت و فن در اتوکد
آشنایی با مفهوم بلوک، نحوه ساخت و ویرایش بلوک، نحوه درج بلوک در اتوکد 00:12:39
نحوه فراخوانی بلوک‌های آماده در اتوکد، آشنایی با بلوکهای دینامیکی و نحوه ساخت آن در اتوکد 00:14:13
نحوه تغییر رنگ پس زمینه در اتوکد، مخفی کردن روبان و خط فرمان در اتوکد، منوی supper hatch و زدن هاشور با عکس و بلوک، آوردن و الصاق عکس در اتوکد، نوشتن به صورت کمانی، رسم چند خطیها و ویرایش آنها در اتوکد 00:15:35
مدرس: مهدی متقی پور

07:02:40

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 500,000 تومان

با گواهی 695,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست