اتوکد AutoCAD سه بعدی

3-محتوی دوره: 

1- آشنایی با نحوه ورود به محیط سه بعدی اتوکد

2- مدلسازی احجام پایه مانند معکب، استوانه، کره، مخروط و غیره

3- آشنایی دستورات سه‌بعدی ساز مانند اکسترود، ریوالو، لافت

4- آشنایی با دستگاه مختصات کاربر و نحوه تغییر آن

5- توانند مدل‌های سه بعدی مورد نیاز خود در صنعت و پروژه‌ها را به راحتی در این محیط ترسیم کنند. 

جلسه اول- مدلسازی سه بعدی در اتوکد
رسم احجام پایه در اتوکد، آشنایی با انواع دستگاه های مختصات سه بعدی در اتوکد 00:16:51
آشنایی با آیکن Dynamic UCS، آشنایی با دستور Presspull، آشنایی با عملیات بولین در اتوکد 00:15:45
استفاده از دستور پرقدرت Presspull و حل 7 مثال مختلف در اتوکد 00:15:57
انجام 7 مثال مختلف در مدلسازی سه بعدی با اتوکد 00:22:24
آشنایی با دستور Polysolid، آشنایی با دستورهای Extrude، Loft و Sweep در اتوکد 00:23:54
ادامه دستور sweep و توضیح گزینه‌های آن و رسم فنر و چند مثال از آن در محیط سه بعدی اتوکد 00:14:53
آشنایی با دستور دوران Revolve و حل چند مثال از آن در محیط سه بعدی اتوکد 00:13:49
جسله دوم- آشنایی با دستورهای اصلاحی و ویرایشی، دستگاه مختصات در محیط سه بعدی اتوکد
آشنایی با آیکنها و دستورهای پانل coordinates در محیط سه بعدی اتوکد 00:12:24
آشنایی با نحوه فیلت زدنFillet، پخ زدن Chamfer، زاویه‌دار کردن وجه Taper faces، پوسته کردن shell، جداکردن separate و صفحه برش section plane در محیط اتوکد سه بعدی 00:14:36
آشنایی با دستورهای مرتبط با Section وExtract Edges و FLatshot و Color Face و 3D Mirror و 3D Align در محیط سه بعدی اتوکد 00:11:14
آشنایی با مدلسازی سه بعدی به کمک دستورهای زبانه mesh در محیط سه بعدی اتوکد 00:13:37
جلسه سوم- تمرینهای جامع مدلسازی سه بعدی در اتوکد
مثال 1- تمرین صفحه 2 از جزوه جلسه سوم در محیط سه بعدی اتوکد 00:04:58
مثال 2- تمرین صفحه 3 از جزوه جلسه سوم در محیط سه بعدی اتوکد 00:12:54
مثال 3- تمرین صفحه 4 از جزوه جلسه سوم در محیط سه بعدی اتوکد 00:16:24
مثال 4- تمرین صفحه 5 از جزوه جلسه سوم در محیط سه بعدی اتوکد 00:10:52
مدرس: مهدی متقی پور

03:40:32

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 595,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست