آباکوس پیشرفته

 1- اهمیت دوره: نرم افزار آباکوس Abaqus یکی از قدرتمندترین نرم افزار هایی است که از تکنیک المان محدود برای تحلیل تنش و کرنش قطعات و دستگاه‌های صنعتی طراحی شده در رشته‌های مختلف مهندسی از قیبل مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، مهندسی هوافضا،مهندسی مواد و ساخت و تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. از طرفی در مجامع دانشگاهی، پژوهش‌های علمی و ارائه مقالات نام این نرم‌افزار به کرات مشاهده می‌شود. کتابخانه قوی پیش‌بینی رفتار مواد مهندسی (مانند فلزات، مواد پلیمری، کامپوزیت‌ها و مصالح عمرانی ) از آباکوس نرم‌افزاری کارآمد ساخته است. 

2- محتوی دوره: در این دوره، دانش‌پژوهان با موارد زیر آشنا می‌شوند.

1- آشنایی با تحلیل مواد هایپرالاستیک

2- آشنایی با مش تطبیقی

3- آشنایی با تحلیل آسیب پیشرونده

4- آشنایی با تحلیل ضربه و برخورد

5- آشنایی با  تحلیل شکل دهی

6- انجام تحلیل های متشکل از چند استپ و چند مرحله

7- آشنایی با بهینه‌سازی در آباکوس 

3-پیشنیاز: آباکوس مقدماتی 


جلسه اول آباکوس پیشرفته- مش‌بندی تطبیقی
آشنایی با روشهای اصلاح میش، مش تطبیقی موضعی و سراسری، مش تطبیقی لاگرانژی- اویلری ALE 00:21:22
تحلیل یک ورق فلزی با سوراخ بیضوی شکل به همراه سه مش تطبیقی مختلف در آباکوس 00:12:38
مدرس: مهدی متقی پور

00:34:00

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 650,000 تومان

با گواهی 895,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست