طراحی سطوح پیچیده با سالیدورک

برای طراحی قطعات و محصولهای مختلف با شکل هندسی پیچیده به ابزارهای قوی تری نیاز است که محیط surface نرم افزار سالیدورک این امر را تسهیل می بخشد. در این دوره با موارد زیر آشنا می شوید.

1- آشنایی با اسپلاین ها و دسته بندی سطوح

2- آشنایی با نحوه اتصال سطوح به هم

3- آشنایی با دستورات زبانه Surface

4- ساخت سطوح بدنه انواع محصولات شامل شوینده‌ها، ماوس، قایق، خودرو، بطری و غیره  


جلسه اول
برای طراحی، چه موقع سراغ زبانه surface میرویم، آشنایی با اسپلاین و انواع آن، شانه انحنا، حالتهای مختلف پیوستگی، نوار گورخر در محیط سطح Surface سالیدورک 00:26:10
تقسیم بندی سطوح، دستورهای اکسترود Extrude، ریوالو Revolve، لافت Loft، باندری Boundary و فیل Fill در محیط Surface سالیدورک 00:15:55
آشنایی با دستورهای سطح دوبعدی، آفست Offset، پاک کردن سطح، امتداد سطح Extend، تریم Trim و Untrim، اتصال سطوح Knit، ضخامت دادن سطوح Thicken در محیط surface سالیدورک 00:16:11
مثال 1- چادر سایه بان از جزوه جلسه اول در محیط surface سالیدورک 00:12:14
مثال 2- قطعه صنعتی از جزوه جلسه اول در محیط surface سالیدورک 00:08:38
مثال 3-مدلسازی یک قاشق با سطوح و تبدیل آن به سالید از جزوه جلسه اول در محیط surface سالیدورک 00:15:15
مثال 4- مدلسازی سطح دستگیره چرخشی در صفحه 9 از جلسه اول در محیط surface سالیدورک 00:13:34
مثال 5- قاب قوسی شکل در صفحه 10 از جلسه اول در محیط surface سالیدورک 00:12:29
جلسه دوم
مثال 1- طراحی سطوح قایق از جزوه جلسه دوم در محیط سطح surface سالیدورک 00:11:50
مثال 2- مدلسازی سطح زین اسب از جزوه جلسه دوم در محیط سطح surface سالیدورک 00:05:31
مثال 3- طراحی سطوح ماوس از جزوه جلسه دوم در محیط سطح surface سالیدورک 00:24:51
جلسه سوم
مثال 1- طراحی سطوح بطری از جزوه جلسه سوم در محیط سطح surface سالیدورک 00:25:03
مثال 2- طراحی سطوح خودروی آئودی از جزوه جلسه سوم در محیط سطح surface سالیدورک 00:10:08
مدرس: مهدی متقی پور

03:17:49

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 595,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست