نقشه کشی صنعتی 2 (تقاطعات احجام)

رس نقشه کشی صنعتی 2 از درسهای پرچالش برای دانشجویان مهندسی محسوب می شود و از 3 مبحث سخت یافتن تقاطعات احجام، یافتن گسترش احجام پوسته ای و درک نقشه های مونتاژ و دمونتاژ و رسم نمای استاندارد و برشی احجام همان طور که می‌دانید از نقشه کشی به عنوان زبان صنعت یاد می شود. یادگیری اصول و مفاهیم اولیه در درس نقشه کشی صنعتی یکی از ضروری ترین مهارتها برای دانشجویان مهندسی و حتی علوم پایه است. بسیاری از دانشجویان برای انتقال ایده های خود به دیگران و یا نشر آن نیاز به ترسیم ایده دارند و بسیاری از دانشجویان در این زمینه احساس ضعف می کنند و نمی توانند به درستی آنچه که در ذهن دارند بر روی کاغذ بیاورند. از طرفی بسیاری از دانشجویان که درس نقشه کشی صنعتی را اخذ می کنند با مباحث تجسمی آن با مشکل روبه رو می شوند و نمی توانند احجام را به درستی تجسم کنند. در این دوره  نیاز اصلی دانش پژوهان در زمینه رسم سه تصویر، مجهول یابی، رسم تصاویر سه بعدی و ترسیم تصاویر برشی برطرف می گردد. 

جلسه اول- تقاطع خط و صفحه، صفحه و صفحه، صفحه و حجم مستوی
پیدا کردن تقاطع خط و صفحه به صورت دستی 00:07:30
پیدا کردن تقاطع صفحه و صفحه به صورت دستی 00:12:43
پیدا کردن تقاطع صفحه و حجم به صورت دستی 00:10:38
پیدا کردن تقاطع احجام مستوی به صورت دستی (تقاطع منشور و هرم با خودش و یکدیگر) 00:20:40
مدرس: مهدی متقی پور

00:51:31

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 595,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست