مهارت مهندسی با اکسل EXCEL

در این دوره، دانش‌پژوهان با موارد زیر آشنا می‌شوند.

1- کار با ستون، ردیف و کاربرگ

2- درج توضیح در سلول ها

3- انواع روشهای نمایش صفحه و مرتب سازی فایل‌های باز اکسل

4- ابزارهای خودکار تولید محتوا

5- آشنایی با ابزارهای کاربردی نظیر مرتب کردن، جدول، فرم و جستجو

6- قالب بندی شرطی و فرمول نویسی در آن

7- فرمول نویسی 

8- آشنایی با توابع مهم و پر کاربرد 

9- رسم نمودار و گرافهای مهندسی 

جلسه اول
ورود به Excel، آشنایی با نوارابزارها، سلول Cell، کار با سلول، تغییر و ویرایش فرمت سلول، نحوه پر کردن به صورت خودکار، پرکردن خودکار سلولهای متنی در اکسل 00:25:28
مدرس: مهدی متقی پور

00:25:28

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 595,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست