نقشه کشی صنعتی 1

اگر به مراحل طراحی مهندسی نگاهی بیندازیم خواهیم دید که فرایند طراحی با تجسّم و به منظور مشاهده راه‌حل‌های ممکن برای حل آن شروع می شود. سپس یک طرح دستی به منظور ثبت ایده اولیه ایجاد می‌گردد. بعد از آن مدل‌های هندسی از طرح اولیه ساخته می‌شوند تا برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گیرند. در نهایت، نقشه یا مدل سه بعدی با تمام جزئیات برای ثبت اطلاعات دقیق مورد نیاز جهت ساخت تهیه می‌شود. تجسم، طراحی اولیه به صورت دستی، مدل‌سازی، و ثبت جزئیات طرح موضوعاتی هستند که مهندسین و تکنسین‌ها برای ایجاد ارتباط با دیگران جهت معرفی محصولات جدید طراحی شده خود استفاده می‌کنند. در واقع، ارتباطات گرافیکی به کمک نقشه‌کشی‌صنعتی و مدل‌های سه بعدی، یک زبان روشن و دقیق با قوانین مشخص است که برای موفقیت در طراحی مهندسی باید بر آن تسلط یافت. هنگامی که بر زبان ارتباطات گرافیکی تسلط می‌یابید، این تسلط، بر روی روش فکری و روش رسیدن به حل مسأله اثر می‌گذارد. چرا که انسان تمایل دارد با زبانی که آن ‌را می‌داند فکر کند. فکر‌کردن با زبان گرافیک باعث می‌شود که مسائل را به وضوح تجسم کنید و به کمک تصوّرات گرافیکی، راه‌حل را با سهولت بیشتری بیابید. در مهندسی، 92 درصد فرایند طراحی بر مبنای گرافیک پایه‌ریزی شده است. 8 درصد باقیمانده بین ریاضیات و ارتباطات شفاهی و کتبی تقسیم‌بندی می‌شوند. چرا که گرافیک به عنوان ابزار اصلی ارتباطات در فرایند طراحی مطرح است. 


جلسه اول
رسم سه تصویر اجسام با سطوح صاف 00:27:38
جلسه دوم
رسم سه تصویر اجسام با سطوح منحنی 00:17:59
جلسه سوم
ارتباط بین تصاویر 00:18:07
جلسه چهارم
رسم تصویر سوم به کمک روش آنالیز حجم (روش تجسّم) 00:26:57
جلسه پنجم
رسم تصویر سوم احجام با سطوح صاف به کمک آنالیز سطح 00:34:03
جلسه ششم
رسم تصویر سوم احجام با سطوح منحنی به کمک آنالیز سطح 00:22:10
جلسه هفتم
رسم تصویر سه بعدی ایزومتریک اجسام با سطوح صاف 00:28:12
رسم تصویر سه بعدی ایزومتریک احجام با سطوح منحنی 00:19:32
جلسه هشتم
رسم تصویر سه بعدی مایل کاوالیر و کابینت 00:22:56
جلسه نهم
برش ساده (متقارن و نامتقارن) 00:31:21
جلسه دهم
برش شکسته و نیم برش 00:33:00
مدرس: مهدی متقی پور

04:41:55

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 595,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست