تلرانسهای ابعادی و هندسی GD&T مقدماتی

تلرانسهای ابعادی و هندسی (GD&T) زبانی استاندارد است که توسط مهندسین و تولید کنندگان برای توصیف یک محصول طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرد تا محصول را به بهترین نحو توصیف گردد و خواسته‌های طراح به بهترین شکل به سازنده منتقل گردد. به این ترتیب مشکلات مربوط به ساخت و هزینه های مربوط به آن به حداقل می رسد. در این دوره با مفاهیم تلرانس، اندازه پایه، انحرافهای بالایی و پایینی، مفهوم انطباق و انواع آن، معایب تلرانسهای ابعادی نسبت به تلرانسهای هندسی و انواع ویژگیهای تلرانسهای هندسی آشنا می شوید. جلسه اول
آشنایی با مفهوم تلرانس و ضرورت استفاده از آن، تعاریف اولیه شامل اندازه مبنا، انحراف بالایی و پایینی، تلرانس 00:23:28
آشنایی با نحوه نمایش تلرانس روی نقشه و کلاس بندی تلرانس IT grade 00:17:01
آشنایی با مفهوم انطباق FIT و انواع آن شامل انطباق آزاد، انطباق عبوری و انطباق پرسی 00:23:43
حل دو مثال از انطباق و تلرانس و آشنایی با جدول نحوه انتخاب انطباق مناسب 00:23:01
جلسه دوم
آشنایی با مفهوم تلرانس هندسی و مزایای آن نسبت به تلرانس ابعادی 00:15:26
آشنایی با تاریخچه تلرانس هندسی، استانداردهای ISO و ASME، مفهوم فیچر Feature یا همان ویژگی، آشنایی با مفهوم های MMC و LMC 00:14:24
معرفی 14 مشخصه تلرانس هندسی، آشنایی با کادر تلرانس، معنی MMC، LMC و RFS در کادر تلرانس، نمونه یک قطعه با علائم تلرانس هندسی و سایر علامتها 00:26:23
آشنایی با تلرانسهای هندسی فرم شامل تلرانس راستی، تختی، دایره‌ای و استوانه ای 00:15:00
مثالهای بیشتر از تلرانسهای هندسی فرم ( راستی، تختی، دایره ای و استوانه ای ) 00:07:30
جلسه سوم
آشنایی با اصل تیلور (پوش)، آشنایی با گیج‌های برو-نرو، آشنایی با مبنا و اولویت کنترل آن 00:17:30
آشنایی با تلرانسهای راستا شامل تلرانس توازی، تعامد و زاویه 00:13:13
مدرس: مهدی متقی پور

03:16:39

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 595,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست