متلب MATLAB مقدماتی

نرم افزار متلب MATLAB یکی از پر کاربردترین نرم افزارها برای انجام محاسبات ریاضی، تجزیه و تحلیل داده ها، حل معادلات جبری و دیفرانسیلی، ترسیم انواع نمودارهای مهندسی و آزمایشگاهی، کاوش در داده ها و غیره در میان رشته های مهندسی و علوم پایه است و محبوبیت زیادی در دنیا دارد. این نرم‌افزار امکان آسان عملیات ماتریسی، محاسباتی و توابعی، استفاده از الگوریتم های مختلف و همچنین امکان ارتباط آسان با زبان­های مختلف برنامه نویسی را به کاربر می ­دهد. این دوره برای تمام رشته های مهندسی و علوم پایه توصیه می شود و از صفر و به صورت پله پله تمام دستورهای لازم برای انجام عملیات ریاضی و ماتریسی و همچنین برنامه‌نویسی با این نرم افزار آموزش داده می شود.  در این دوره، دانش‌پژوهان با موارد زیر اشنا می‌شوند.

1- آشنایی با محیط نرم افزار متلب

2- آشنایی با عملگرهای محاسباتی و توابع پیش فرض متلب

3- آشنایی با ماتریس‌ها و داده‌ها و نحوه انجام عملیات‌های ریاضی مختلف روی آن‌ها

4- آشنایی با مدیریت فایل‌ها و داده‌ها

5- آشنایی با محیط برنامه‌نویسی و M فایل‌ها، آشنایی با انواع عملگرهای منطقی، شرطی و حلقه‌ها

6- ایجاد توابع و استفاده از آن‌ها در برنامه نویسی

7- آشنایی با ترسیم انواع نمودارهای دوبعدی و سه بعدی و بکارگیری آن‌ها در سایر نرم‌افزاها

8- آشنایی با حل معادلات جبری و دستگاه‌ها، محاسبات مشتق و انتگرال و حل معادلات دیفرانسیل و غیره


جلسه اول-ساخت ماتریس، انواع داده، عملگر و تابع در متلب
ورود به نرم افزار متلب، آشنایی با عملگرهای محاسباتی و انتسابی، آشنایی با داده های عددی شامل صحیح، اعشاری و مختلط در متلب 00:17:42
آشنایی با داده های رشته‌‌ای و منطقی، عملگرهای مقایسه ای و منطقی، ساخت ماتریس، ویرایش ماتریس در متلب 00:23:18
ترکیب دو ماتریس در یکدیگر، توابع ریاضی پرکاربرد در متلب 00:15:18
جلسه دوم- برنامه نویسی با متلب
آشنایی با فلوچارت(روندنما)، محیط اسکریپت Script، ساختار کنترلی if، انجام یک مثال در حالت تک انتخابی در نرم افزار متلب 00:24:19
آشنایی با ساختار تصمیم گیری IF و حل چندین مثال از آن در متلب 00:26:18
مثالهای بیشتری از ساختار تصمیم گیری IF در متلب 00:14:30
آشنایی با حلقه FOR در متلب 00:23:50
انجام مثالهای بیشتر مانند سری فیبوناچی با ساختار حلقه FOR در متلب 00:18:24
آشنایی با حلقه while و حل چند مثال از آن در متلب 00:18:16
آشنایی با دستورهای break و continue در متلب 00:20:35
جلسه سوم-رسم نمودار در متلب
آشنایی با دستور plot و خصوصیات رسم آن شامل رنگ، ضخامت، نشانگر، رسم دو نمودار در یک دستگاه و بر چسب نمودار در متلب 00:28:52
آشنایی با نحوه گذاشتن title، نوشتن حروف یونانی، رسم چند نمودار در پنجره‌های جدا و در کنار هم، رسم دایره و رسم تابع چند ضابطه‌ای در متلب 00:22:32
رسم نمودار چند تابع در متلب به کمک دستور plot 00:11:43
رسم سریع و آسان نمودار با دستور fplot (معادل ezplot قدیم) در متلب 00:11:35
رسم نمودار قطبی با دستور polarplot ( همان Polar قدیم) و رسم سریع و آسان با دستور ezpolar در متلب 00:06:52
رسم نمودار و رویه‌های سه‌بعدی بت دستورهای plot3 و fplot3 و surf و mesh در متلب 00:13:42
جلسه چهارم- حل معادلات جبری، دیفرانسیل، انتگرال، مشتق، لاپلاس و فوریه در متلب
روشهای تحلیلی (سمبلیک) برای تجزیه چندجمله‌ایها، ساده سازی، حل معادله خطی و غیر خطی 00:24:23
روشهای تحلیلی برای حل دستگاه معادلات خطی و غیر خطی، یافتن مقادیر تابع و رسم نمودار سمبلیک در متلب 00:30:52
روشهای تحلیلی برای انتگرال گیری یگانه، دوگانه و سه گانه، یافتن مشتق در متلب 00:15:55
روشهای تحلیلی برای حل معادلات دیفرانسیل خطی و غیر خطی با شرایط مرزی در متلب 00:13:58
روشهای تحلیلی برای محاسبه حد، سری، بسط تیلور، تبدیل لاپلاس و فوریه در متلب 00:18:06
مدرس: مهدی متقی پور

06:41:00

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 595,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست