سالیدورک SolidWorks مقدماتی

در این دوره آموزشی، دانش پژوهان با سه محیط اصلی و مهم نرم‌افزار یعنی محیط‌های Assembly، Part و Drawing آشنا می‌شوند. در محیط Part دانش پژوهان با دستورات ترسیمی و ویرایشی محیط دو بعدی و انواع دستورات محیط سه بعدی آشنا می‌شوند و همچنین با انجام تمرینهای متنوع صنعتی و کاربردی تا انتهای دوره قادر خواهند بود مدل سه بعدی انواع قطعات صنعتی را ترسیم نمایند. ضمن این که با استراتژی طراحی دوبعدی و سه بعدی، استراتژی قیدگذاری و اندازه‌گذاری و ملاحظات فنی مهندسی نیز آشنا می‌شوند. در محیط Assembly یا مونتاژ، دانش پژوهان با انواع قیود هندسی، مکانیکی و پیشرفته آشنا شده و می‌توانند قطعات مربوط به انواع دستگاه‌های صنعتی را بر روی هم سوار نمایند. در پایان با فرستادن مدلهای سه بعدی قطعات و دستگاهها به محیط Drawing با تهیه و چاپ انواع نقشه‌های انفجاری و اجرایی آشنا می‌شوند. 

جلسه اول-مدلسازی دوبعدی با سالیدورک
ورود به محیط نرم افزار سالیدورک SolidWorks ، آشنایی با محیط part ، نحوه انتخاب واحد ترسیم 00:06:40
انتخاب صفحه ترسیم، آشنایی با کلیدهای میانبر، شامل بزرگنمایی، جابجایی، دوران، ایجاد اسکچ، ورود و خروج از اسکچ، اصلاح اسکچ، مشاهده مراحل ترسیم 00:13:20
آشنایی با قرار دادن اندازه و قیدهای هندسی Relations روی شکل، نحوه مرئی و مخفی کردن اندازه ها و قیدهای هندسی 00:14:44
آشنایی با حالتهای نامعین (نامقید)، کاملاً معین (مقید)، بیش از حد معین (مقید)، اندازه های اصلی و شناور، آشنایی با انواع رنگ خطوط (آبی، سیاه، زرد)، آشنایی با استراتژی اندازه گذاری و قیدگذاری در محیط دوبعدی سالیدورک 00:14:13
آشنایی با دستور خط Line و انواع آن، آشنایی با موضوعات کمکی Construction Geometry، نحوه پاک کردن شکلها و انواع آن، رسم دو مثال از خط 00:10:47
دستور دایره Circle و انجام یک مثال از آن 00:05:13
دستور کمان Arc و انجام یک مثال از آن 00:04:48
دستور مستطیل Rectangle، اسلات Slot و چند ضلعی منتظم Polygon 00:08:20
دستور گرد کردن fillet و بیضی Ellipse 00:05:32
دستور اسپلاین Spline و نحوه کپی برداری تصویر خودرو در سالیدورک به کمک دستور اسپلاین 00:10:30
تبدیل عکس به شکل ترسیمی در سالیدورک به کمک ماژول Autotrace 00:04:48
رسم منحنی با دادن معادله ریاضی آن در سالیدورک به کمک دستور Equation 00:05:41
نوشتن متن به کمک دستور Text در سالیدورک 00:04:10
دستورهای تریم Trim، آفست Offset و آینه کردن Mirror در سالیدورک 00:13:06
دستورهای امتداد دادن Extend، جابجایی Move، کپی گرفتن Copy، دوران Rotate، بزرگنمایی Scale و کشش Stretch در سالیدورک 00:05:18
پَتِرن های خطی و دایره ای Linear and circular pattern 00:11:55
فرمول نویسی و ایجاد رابطه پارامتریک بین اندازه ها 00:06:50
مثال 1- نحوه ترسیم شکل 67-2 از جزوه جلسه اول در سالیدورک 00:12:14
مثال 2- نحوه ترسیم شکل 68-2 از جزوه جلسه اول در سالیدورک 00:08:11
مثال 3- نحوه ترسیم شکل 69-2 از جزوه جلسه اول در سالیدورک 00:06:23
جلسه دوم- مدلسازی سه بعدی با سالیدورک
انتخاب صفحه ترسیم مناسب برای شروع مدلسازی سه بعدی، آشنایی با کلیدهای میانبر در محیط سه بعدی سالیدورک 00:21:22
انتخاب استراتژی طراحی، اسکچ-مبنا یا نمایه مبنا در سالیدورک 00:08:07
مدلسازی سه بعدی شکلهای 17-3 و 19-3 از جزوه جلسه دوم در سالیدورک 00:06:52
مدلسازی سه بعدی شکلهای 22-3 ، 25-3، 27-3 و 29-3 از جزوه جلسه دوم در سالیدورک 00:25:28
اکسترود به صورت جدار نازک و اکسترود در راستای مسیر دلخواه، رسم شکلهای 33-3 و 43-3 از جزوه جلسه دوم در سالیدورک 00:12:41
نحوه ایجاد صفحات ترسیم جدید، رسم شکلهای 49-3، 54-3 و 57-3 از جزوه جلسه دوم، آشنایی با دستور کانورت convert entities در سالیدورک 00:26:36
دستور revolve و رسم شکل 62-3 از جزوه جلسه دوم در سالیدورک 00:09:53
دستور سوییپ sweep و مدلسازی آچار آلن و قفل آویز در سالیدورک، مدلسازی ادکلن شکل 83-3 در سالیدورک، آشنایی با دستور پوسته کردن shell در سالیدورک 00:15:42
استفاده از گزینه پیچش در دستور سوییپ sweep و مدلسازی سیم تلفن و مته دریل در سالیدورک 00:08:40
آشنایی با دستور لافت Loft و مدلسازی چرخ دنده مخروطی و ادکلن در سالیدورک 00:19:04
مدلسازی پیپ (شکل 110-3 از جزوه جلسه دوم) و آشنایی با فرایند رندرگیری در سالیدورک 00:10:03
دستور 3D sketch و مدلسازی زیر میزی و مدلهای سه بعدی هنری با معادله نویسی در سالیدورک 00:13:24
دستور فیلت Fillet، مدلسازی سه بعدی یک گلدان زیبا (شکل 128-3) در سالیدورک 00:08:34
دستور آینه Mirror و مدلسازی سه بعدی شکل 136-3 در سالیدورک 00:07:50
دستور پترن خطی Linear pattern در سالیدورک و مدلسازی سه بعدی کپسول شکل 143-3 از جزوه در سالیدورک 00:07:52
آشنایی با پترن خطی به صورت اسکچ متغیر Vary Sketch در سالیدورک 00:04:17
دستور پترن دایره ای Circular pattern و مدلسازی سه بعدی پروانه بادی و چنبره دکوری شکل در سالیدورک 00:09:42
آشنایی با انواع پترن در سالیدورک، پترن در راستای منحنی، پترن بر اساس اسکچ، پترن بر اساس جدول، پترن پر کردنی 00:09:52
دستورهای ریب Rib و flex و آشنایی با آوردن قطعات استاندارد از کتابخانه طراحی سالیدورک 00:13:02
آشنایی با انواع فنر شامل شمشی و کویلی، مدلسازی سه بعدی فنر مخروطی شکل و فنر با گامهای متغیر در سالیدورک 00:09:42
مدلسازی سه بعدی دستگیره عاج دار و پیچ سر شش گوش در سالیدورک 00:10:21
مدلسازی سه بعدی فنر موجی شکل، تاج سر در سالیدورک 00:02:59
مدلسازی سه بعدی لوله با مسیر منحنی توسط دستور Project curve، مدلسازی توپ تنیس در سالیدورک 00:08:10
جلسه سوم- مونتاژ قطعات در سالیدورک
آشنایی با درجات آزادی، آشنایی با روشهای مونتاژ شامل Bottom-up و Top-down، مونتاژ قطعات گیره کاغذ در سالیدورک 00:16:52
مونتاژ قطعات مفصل پینی شکل در سالیدورک، ایجاد نمای انفجاری و ساخت انیمیشن از فرایند مونتاژ و دمونتاژ در سالیدورک 00:09:22
مونتاژ قطعات دستگاه قرقره در سالیدورک، ایجاد نمای انفجاری و ساخت انیمیشن از فرایند مونتاژ و دمونتاژ 00:08:22
مونتاژ اجزای انبردست و استفاده از قید زاویه در سالیدورک 00:03:48
مونتاژ قطعات گیره دستی، و اعمال قید SCREW در سالیدورک 00:06:55
جلسه چهارم-تهیه نقشه در سالیدورک
آشنایی با انواع کاغذهای نقشه‌کشی، آشنایی با فرجه اول و فرجه سوم، تهیه سه نما و نمای ایزومتریک در محیط DRAWING سالیدورک، ایجاد نمای برشی، اندازه‌گذاری و تغییر جدول مشخصات نقشه 00:27:29
مدرس: مهدی متقی پور

08:35:44

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 500,000 تومان

با گواهی 695,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست