تحلیل مکانیکی با سالیدورک

در این دوره آموزشی، دانش پژوهان با موارد زیر آشنا می‌شوند.

1- آشنایی با مفهوم‌های FEA، تنش، کرنش، مقاومت تسلیم، مقاومت نهایی و غیره  

2-اضافه کردن ماژول simulation و آشنایی کلی با تواناییهای این ماژول 

3- تحلیل استاتیکی ورق فلزی

4- تحلیل استاتیکی انواع تیر تحت بارگذاری و شرایط مرزی مختلف 

5- تحلیل استاتیکی قطعه L شکل

6- تحلیل استاتیکی و فرکانسی 

7- تحلیل استاتیکی مخزن پرفشار

8- تحلیل استاتیکی چند قطعه‌ای

9- تحلیل حرارتی

10- تحلیل کمانش 

جلسه اول- آشنایی با مبانی مقاومت مصالح و المان محدود
آشنایی با تنش محوری، تنش برشی، نمودار تنش-کرنش، کرنش عرضی، نسبت پواسون و غیره 00:23:22
آشنایی با المان محدود و مراحل انجام آن 00:34:44
جلسه دوم- ورود به محیط simulation سالیدورک و انجام تحلیلهای مختلف
ورود به محیط simulation سالیدورک و تحلیل یک شفت تحت تنش فشار ی محوری 00:26:22
تحلیل یک محور با پله وسط با نیروهای محوری در محیط simulation سالیدورک 00:09:51
تحلیل یک لوله تحت گشتاور پیچشی در محیط simulation سالیدورک 00:06:45
تحلیل تیر یک سرگیردار تحت نیروی متمرکز در محیط simulation سالیدورک 00:09:27
تحلیل تیر یک سرگیردار تحت نیروی گسترده در محیط simulation سالیدورک 00:13:40
تحلیل تیر با تکیه گاه ثابت و متحرک تحت نیروی متمرکز در محیط simulation سالیدورک 00:09:05
مدرس: مهدی متقی پور

02:13:16

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 595,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست