مکانیزمها و ساخت انیمیشن با سالیدورک

در این دوره آموزشی، دانش پژوهان با موارد زیر آشنا می‌شوند.

1- آشنایی با انواع مکانیزمهای حرکتی

2- مونتاژ اجزای مکانیزم و حرکت دستی اجزا

3- آشنایی با محیط Motion Study و دستورهای آن 

4- تحلیلهای دینامیکی و رسم نمودارهای سرعت و شتاب 


جلسه اول-تعریف مکانیزم و آشنایی با انواع آن
آشنایی با مفهوم زنجیره سینماتیکی، مکانیزم، ماشین و موتور، مشاهده انواع مکانیزمهای مورد استفاده در صنعت و زندگی روزمره 00:11:52
جلسه دوم-مدلسازی انواع مکانیزم در سالیدورک و ساخت انیمیشن
مثال1- مکانیزم چهار میله‌ای و ساخت انیمیشن و بدست آوردن نمودار های سینماتیکی در محیط motion study سالیدورک 00:21:00
مثال2- مکانیزم لنگ و لغزنده و ساخت انیمیشن و بدست آوردن نمودار های سینماتیکی در محیط motion study سالیدورک 00:10:47
مثال3- مکانیزم چکش ماشینی و ساخت انیمیشن و بدست آوردن نمودار های سینماتیکی در محیط motion study سالیدورک 00:06:13
مثال4- مکانیزم فنر فشاری و ساخت انیمیشن در محیط motion study سالیدورک 00:08:49
مثال5- مکانیزم پیرو و بادامک و ساخت انیمیشن و بدست آوردن نمودار های سینماتیکی در محیط motion study سالیدورک 00:13:06
مثال6- مکانیزم چرخ ژِنوا و ساخت انیمیشن و بدست آوردن نمودار های سینماتیکی در محیط motion study سالیدورک 00:09:43
مدرس: مهدی متقی پور

01:21:30

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 595,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست