راینو مقدماتی

 در این دوره، دانش‌پژوهان با موارد زیر آشنا می‌شوند. 

1- آشنایی با محیط کاربري

2- آشنایی با دستورات ترسیمی

3- آشنایی با دستورات ویرایشی مخصوص به Curve ها 

4- آشنایی با دستورات تولید سطح و حجم

5- آشنایی با دستورات ویرایشی مخصوص به Surface ها 

6- آشنایی با دستورات تولید حجم هاي صلب و ویرایش کردن آن ها 

7- آشنایی با دستورات تولید خط از حج

8- آشنایی با دستورات ویرایشی نقطه و خط 

9- آشنایی با دستورات تغییر شکل دهنده ها

جلسه 1- راینو مقدماتی
ورود به نرم افزار و آشنایی با قسمتهای مختلف نرم افزار راینو 00:20:27
دستورهای مهم و نحوه مختصات دهی در راینو 00:21:01
ترسیم دوبعدی و لایه‌بندی در راینو 00:13:57
آشنایی با منوی Line در راینو 00:23:25
آشنایی با منوی منحنی curve و ذخیره تاریخچه در راینو 00:27:27
منحنی ترسیمات منتظم در راینو 00:16:00
ویرایش منحنی در راینو قسمت 1 00:29:58
ویرایش منحنی در راینو قسمت 2 00:20:50
جلسه دوم- راینو مقدماتی
طراحی سطح در راینو قسمت 1 00:24:44
طراحی سطح در راینو قسمت 2 00:23:05
ویرایش سطح در راینو قسمت 1 00:23:05
ویرایش سطح در راینو قسمت 2 00:21:28
ابزارهای حجم سازی در راینو 00:23:40
انواع تبدیلها در راینو 00:25:55
رندرگیری در راینو 00:12:04
مدرس: مهرزاد تجاره

05:27:06

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 550,000 تومان

با گواهی 795,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست