نقشه خوانی صنعتی (مکانیک و ساخت و تولید)

برای یک مهندس ، شاید هم یک پیمانکار یا اصلاً یک سازنده، شناخت علائم نقشه خوانی یک مهارت مهم و ضروری محسوب ‌می‌شود. نقشه‌های صنعتی ‌می‌توانند هم ساده و هم پیچیده باشند! آنها سرشار از نمادهای پر رمز و راز هستند که ‌می‌توانند در نگاه اول گیج کننده به نظر برسند. بنابراین، توانایی خواندن نقشه‌ها و درک علائم موجود در نقشه نه تنها مهارت بالای افراد را نشان ‌می‌دهد، بلکه یکی از اصلی ترین موارد جهت پیشرفت‌های مهندسی است.

جلسه اول
اهمیت نقشه خوانی صنعتی و آشنایی با مراحل آن 00:12:47
آشنایی با انواع ضخامت خطوط و کاربرد آن در نقشه های صنعتی 00:12:01
اندازه گذاری و استانداردهای حاکم بر آن 00:22:30
جلسه دوم
ادامه استانداردهای اندازه گذاری 00:15:34
آشنایی با پرچ و نقشه‌های آن 00:15:34
پیچ و مهره و استاندارد حاکم بر نقشه‌های آنها 01:07:05
اندازه گذاری سوراخ پیچ و آشنایی با روشهای قفل کردن پیچ و مهره 00:12:53
جلسه سوم
آشنایی با انواع خار، خار فنری و نقشه‌های مربوط به آن 00:21:22
آشنایی با انواع یاتاقان و نقشه‌های مربوط به آن 00:46:44
آشنایی با انواع چرخ دنده و نقشه‌های مربوط به آن 00:42:21
جلسه چهارم
نقشه خوانی نقشه‌های مونتاژ-قسمت 1 00:27:26
نقشه‌خوانی نقشه‌های مونتاژ-قسمت 2 00:22:50
نقشه‌خوانی نقشه‌های مونتاژ-قسمت 2 00:15:38
مدرس: مهدی متقی پور

05:34:45

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 5,950,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست