مهندسی معکوس با جئومجیک مقدماتی

بدون تردید نرم‌افزار جئومجیک Geomagic Design یک نرم افزار بسیار قدرتمند در زمینه مهندسی معکوس و تبدیل ابر نقاط به مش و سپس تبدیل مش به مدل صفحه ای و حجمی است. با توجه به گستردگی مهندسی معکوس حتی در کشورهای پیشرفته، اهمیت نرم افزار جئومجیک بر کسی پوشیده نیست.

2- مخاطبین دوره: دانشجویان رشته های مهندسی 

3- محتوی دوره: در این دوره، دانش‌پژوهان با موارد زیر آشنا می‌شوند.

1- آشنایی با مفهوم مهندسی معکوس و روش‌های ابعاد برداری

2- آشنایی با ابر نقاط (cloud points)

3- آشنایی با مش، اصلاح و بهبود کیفیت آن

4- آشنایی با ایجاد ترسیمه روی مش

5- استخراج منحنی های سه بعدی از روی مش و ویرایش آنها

6- انتخاب روش مدلسازی قطعه بر اساس شکل و کاربرد آن

7- آشنایی با روش‌های خودکار برای سطح سازی روی مش

8- ایجاد سطوح با استفاده از شبکه ای از منحنی های سه بعدی

9- مدلسازی با استفاده از روش ترکیبی (Hybrid)

10- آنالیز ابعادی و کیفی مدل نهایی


جلسه اول مهندسی معکوس با جئومجیک دیزاین
آشنایی با مراحل فرایند مهندسی معکوس 00:29:37
ورود به نرم افزار جئومجیک، آشنایی با کلیدهای میان‌بر، اصطلاحات حاکم بر مش، انواع عیوب مش و نحوه برطرف کردن آنها در نرم افزار جئومجیک 00:28:10
جلسه دوم- مهندسی معکوس چند قطعه در جئومجیک دیزاین
مثال1- تبدیل ابر نقاط به مدل سه بعدی برای قطعه casting part در جئومجیک دیزاین-قسمت 1 00:22:12
مثال1- تبدیل ابر نقاط به مدل سه بعدی برای قطعه casting part در جئومجیک دیزاین-قسمت 2 00:22:11
مثال1- تبدیل ابر نقاط به مدل سه بعدی برای قطعه casting part در جئومجیک دیزاین-قسمت 3 00:21:21
مثال2- تبدیل ابر نقاط به مدل سه بعدی برای پایپ خمیده فلنج‌دار در جئومجیک دیزاین 00:16:53
مثال3- تبدیل ابر نقاط به مدل سه بعدی برای بطری در جئومجیک دیزاین-قسمت 1 00:18:41
مثال3- تبدیل ابر نقاط به مدل سه بعدی برای بطری در جئومجیک دیزاین-قسمت 2 00:24:23
مثال4- تبدیل ابر نقاط به مدل سه بعدی برای قطعه قالب در جئومجیک دیزاین 00:15:23
مدرس: مهدی متقی پور

03:18:51

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 595,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست