ورق‌کاری با سالیدورک

1- آشنایی با اصول حاکم بر ورق‌کاری

2- آشنایی با ادوات و دستگاه‌های خمکاری، رول کاری، برش، پانچ و غیره 

3- آشنایی با دستورات زبانه Sheet metal 

4- نحوه تعیین طول اولیه ورق قبل از خمکاری (آشنایی با K-Factor )

5- انجام مثالهای متنوع صنعتی و کاربردی 

جلسه اول_آشنایی اصول حاکم بر ورق کاری
آشنایی با کاربرد ورقکاری sheet metal در صنعت و اصول حاکم برای ورقکاری 00:29:32
آشنایی با دسته‌بندی شکل ‌دهی فلزات و آشنایی با ضریب K در ورقکاری 00:08:36
جلسه دوم- آشنایی با ابزارهای sheet metal در سالیدورک
آشنایی با دستور base flange و گسترش استوانه در سالیدورک 00:12:00
گسترش مخروط قائم و مایل در سالیدورک 00:11:44
آشنایی با گسترش زانویی سه تکه و تقاطع دو پایپ در سالیدورک 00:15:48
آشنایی با تبدیل یک جسم سالید به ورق در سالیدورک 00:12:55
آشنایی با دستور Edge Flange و حل یک مثال از آن در سالیدورک 00:16:40
آشنایی با دستورهای Miter و Hem و Jog و Sketched Bend و Cross Break و Corners در سالیدورک 00:18:12
مثال 1 ورقکاری در سالیدورک 00:10:31
مثال 2 ورقکاری در سالیدورک 00:13:48
مثال 3 ورقکاری در سالیدورک 00:16:36
مدرس: مهدی متقی پور

02:46:22

دارای گواهی نامه معتبر از دانشگاه صنعتی شریف

بدون گواهی 450,000 تومان

با گواهی 595,000 تومان

این دوره برای شما فعال نیست